2018. január 17.
 • Hungarian (formal)
 • English (United Kingdom)
SCI-Network
Széchenyi 2020
ISO 9001:2008
ISO 14001
ISO 27001:2005
LinkedIn
Nyitólap
Magunkról
Megoldások
Sajtószoba
Partnerek
SCI-Network
Cégismertető A+ A-  PDF Nyomtatás

Vezetői összefoglaló

A SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. hálózati rendszerintegrációval foglalkozó professzionális szakértő vállalkozás. A távközlési hálózati rendszerek mellett fokozatosan előtérbe kerültek a lokális (LAN), és a nagy kiterjedésű (WAN) hálózati megoldások. A cég alaptevékenységébe tartozik a vezeték nélküli adatátvitel, jelfeldolgozás, a hálózati biztonság, valamint - a növekvő piaci igényre válaszul - intelligens hardver-szoftvermegoldások fejlesztése. Folyamatosan bővülő ügyfélkörrel, gyarapodó létszámmal, valamint növekvő forgalommal és nyereséggel sikerült bekerülnünk az informatikai vállalkozások felső harmadába.

Tevékenységünk minden olyan területet lefed, amely informatikai hálózatok tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges. Nagy tapasztalattal rendelkező, jól felkészült mérnökeink készen állnak bármilyen, a hálózatok témakörében felmerülő probléma megoldására. A szorosan vett tevékenységi körünk határterületeibe – pl. tűz- és vagyonvédelem, telefonközpontok, kábelezés – tartozó komplex projekteket is megvalósítunk. A SCI-Network az informatikai és távközlési piacon eltöltött hosszú idő alatt számos referenciaértékű rendszert hozott létre.

Célunk, hogy meglévő ügyfeleink számára magas színvonalú megoldásokat nyújtsunk, valamint megismertessük cégünket és technológiáinkat azokkal is, akik még nem hallottak rólunk. Meggyőződésünk, hogy a nagyvállalati szféra kiszolgálása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kis- és középvállalatok informatikai, valamint távközlési rendszereinek kialakítására is. Különös gondot fordítunk tevékenységünk minőségére, amit ISO 9001 minősítésünk is tükröz.

Szolgáltatási tevékenységeink szerves részét képezik a stratégiai fontosságú adathálózatok üzemelés-támogatása, nagyfokú rendelkezésre állás mellett. Szakembereink rendelkeznek a különféle informatikai rendszerek tervezéséhez szükséges szakértelemmel, gyakorlattal és az ehhez előírt bizonyítványokkal. Munkatársaink folyamatosan továbbképzésben vesznek részt. Tevékenységünk minden területén kiemelt figyelmet fordítunk a hosszú távú partneri kapcsolatokra.
 

A SCI-Network tevékenységének fő területei:

 • nagy kiterjedésű hálózatok (WAN),
 • lokális hálózatok (LAN),
 • adat-hang integráció,
 • vezeték nélküli adatátvitel,
 • hang- és jelfeldolgozás,
 • hálózati biztonság,
 • hálózatfelügyeleti rendszer,
 • videókonferencia alkalmazások,
 • rendszerüzemeltetés.

A SCI-Network tevékenységének fő területei

Nagy kiterjedésű hálózatok – WAN

Nagy kiterjedésű hálózatokra (WAN - Wide Area Network) ott van szükség, ahol földrajzilag elkülönült egységeket kell egyetlen közös informatikai hálózatba integrálni. Ez a hálózat alkotja azt, az egyes telephelyeket összekötő gerincet, amelyen az igényeknek megfelelően adat, hang, valamint mozgókép átvitele is lehetséges. A WAN hálózatok építése cégünk klasszikus területe. Ezek alapját a távközlési szolgáltatók adják, különféle adatátviteli lehetőségekkel. Cégünk képes a szolgáltatók alaphálózatának kiépítésére (TDM), értéknövelt X.25, Frame Relay, ISDN és ATM hálózat létrehozására, valamint a hálózatot igénybevevő ügyfelek berendezéseinek a hálózathoz illesztésére is. Felhalmozott tapasztalataink biztosítékot nyújtanak arra, hogy az adott feladatra az optimális megoldást tudjuk kínálni.


Lokális hálózatok – LAN

Napjainkban szinte már az élet minden területén találkozhatunk lokális hálózatokkal (LAN - Local Area Network), hiszen már kisebb irodában is többen használnak olyan nagy értékű erőforrásokat, mint pl. a lézernyomtató. Ezek a hálózatok napjainkra már kellően nagy sebességűek ahhoz, hogy a mai igényeknek megfelelő adatmozgásokat ki tudják szolgálni. Cégünk régóta foglalkozik ezzel a területtel is, számottevő tapasztalatokat szereztünk mind a berendezések (bridge, router, gateway, switch), mind a hálózatos technológiák (Ethernet, Token-Ring, ATM, IP, IPX) terén. Gyakorlati tapasztalataink alapján kizárólag piacvezető gyártók termékeit használjuk, ami biztosítja a megfelelő műszaki minőséget. Tevékenységi körünk része a hálózati infrastruktúra (réz és optikai hálózatok) kulcsrakész kiépítése.


Adat - hang integráció

A több telephellyel rendelkező vállalatok adatkommunikációs rendszerei általában bérelt vonalakból (MLLN) állnak, amelyeket routerek kapcsolnak össze az egyes lokális hálózatokkal. A telefonbeszélgetéseket a távközlési szolgáltatók nyilvános kapcsolt telefonvonalain (PSTN) folytatják. Ez igen költséges lehet, ha a helyi beszélgetések mellett a távolsági hívások is gyakoriak. A hang- és az adatforgalom együttes továbbítására alkalmas a már meglévő béreltvonali infrastruktúra is. A távközlési szolgáltatók emellett olyan új szolgáltatásokat is kínálnak, amelyek kifejezetten az adat-hang együttes átvitelét segítik, ilyen, pl. a Frame Relay. Cégünk segítséget nyújt ahhoz, hogy partnereink adat- és hangberendezései megfelelő hatékonysággal működjenek és illeszkedjenek a szolgáltatói hálózathoz.


Vezeték nélküli adatátvitel

Lehet-e egy épületen belül a mozgó felhasználóknak állandó hozzáférést biztosítani a hálózati erőforrásokhoz? Össze lehet-e kötni egy folyó két partján elhelyezkedő telephelyeket egyetlen közös hálózatba? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ a vezeték nélküli adatátviteli technológia. A rendszer működési elve - a szórt spektrumú rádiós adatátvitel - a katonai fejlesztésekből került át a polgári gyakorlatba. Az eszközök az engedélyhez nem kötött, ingyenes 2,4 GHz-es és 5,8 GHz-es ISM frekvenciasávon üzemelnek, pont-multipont vagy pont-pont kapcsolatokat megvalósítva. A szélessávú átvitelnél fokozatosan alkalmazásra kerülnek a 3,5 GHz-es, a 26 GHz-es, és a 38 GHz-es frekvenciatartományok is. Napjainkban az átviteli sebesség egészen az STM-4-ig, vagyis 622 Mbps-ig terjed.


Hálózati biztonság

Az információ napjaink vállalkozásainak egyik legféltettebb értéke. Ha a kulcsfontosságú információk illetéktelen kezekbe kerülnek, megsérülnek, megváltoztatják őket, vagy egyszerűen elérhetetlenné válnak, akkor ez az adott vállalkozás életében anyagi és erkölcsi veszteségként jelentkezik. Ennek elkerülése érdekében – a szünetmentes tápáramellátó rendszerek mellett - olyan hálózatbiztonsági megoldásokat kell alkalmazni, mint pl. a különféle tűzfalak, felhasználói azonosító-hitelesítő rendszerek, vírus- és tartalomszűrők. Ezen elemek ésszerű összehangolásával kell kialakítani a biztonsági politikát, amely alkalmazásának és folyamatos felülvizsgálatának eredményeként, költségkímélő módon lesz a lehető legnagyobb biztonságban a féltett információ. A vállalati informatikai stratégia betartását, a hálózati infrastruktúrát fenyegető veszélyek elhárítását a valós-idejű betörés-detektáló, illetve a gyenge pontokat feltérképező szoftverek segítségével tudjuk elvégezni.


Hálózatfelügyeleti rendszer

A mai korszerű távközlési és informatikai rendszerek nélkülözhetetlen részei a felügyeleti rendszerek. Minél bonyolultabb egy rendszer, minél több elemből áll össze, annál több a hibaforrás, és annál nehezebb ezeket a hibákat felfedezni. A jó felügyeleti rendszer hathatós segítséget nyújt a hibák jelzéséhez, a hibaforrások felkutatásához és a folyamatokba történő beavatkozáshoz. Ezek a rendszerek olyan segítséget nyújtanak az üzemeltetőnek, amely nélkül a problémák megoldása többszörös időt venne igénybe.


Videokonferencia alkalmazások

A gyors információáramlás és hatékony kommunikáció: két olyan alapvető követelmény, amelyek alapjai az üzleti vállalkozás sikerének. Kutatások bizonyítják, hogy a kommunikáció 55%-a vizuális. A telefon, telefax vagy e-mail használata nem teszi lehetővé azt, hogy lássuk egymás reakcióit, holott ezek a gesztusok gyakran többet árulnak el minden szónál. Ezt a hiányosságot szünteti meg a videokonferencia, amely a vizuális kommunikáció leghatékonyabb és legköltségkímélőbb válfaja. Amellett, hogy a résztvevők látják egymás arckifejezéseit, lehetőség nyílik táblázatok, grafikonok és mozgóképek továbbítására is.


Rendszerüzemeltetés

Minden felhasználó azt szeretné, hogy a megvalósított hálózata mindig jól működjék; hiszen a hibák miatt kiesett idő pénzben is kifejezhető veszteséget okoz. Sajnos a tapasztalatok ezzel szemben azt mutatják, hogy ami egyszer elromolhat, az többnyire el is romlik. A rendszerüzemeltetési szolgáltatások arra irányulnak, hogy az üzemhibák időtartama a lehető legrövidebb legyen. A rendszerüzemeltetés magába foglalja a garanciális, a jótállási kötelezettségek meghosszabbítását, kiterjesztését, valamint a folyamatos rendelkezésre állást. Szolgáltatásunk igénybe vételével partnereink biztosak lehetnek abban, hogy üzletmenetüket a hálózati problémák a lehető legkevésbé fogják megzavarni.
 

Címkék: adat hang integráció | cégismertető | hálózatbiztonság | hálózatfelügyelet | ISO 9001 | kábelezés | kivitelezés | LAN | menedzsment | telefonközpont | tervezés | tűzvédelem | üzemeltetés | vagyonvédelem | vezeték nélküli | videokonferencia | WAN

 
©2018 SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. Telefon: 06 1 467-7030. Telefax: 06 1 467-7049. E-mail: info@scinetwork.hu